10000Mah

GP GP1C10ABE-2FB1 10.400MAH
[Ekleme-Güncelleme Tarihi: 18/07/2019]